Niemcy Zabytki

Norymberga

Posted by niemcyzabytki on August 13, 2008

W całej Europie próżno szukać czegoś równie wspaniałego. Patrzącemu z daleka wydaje się, że Norymberga oślepia go swym majestatem.

To wrażenie pogłębia się, gdy człowiek znajduje się w mieście i podziwia piękno ulic i budynków, tak okazałych, jakby były to siedziby książąt. Królowie Szkocji nie mieszkają tak godnie jak zwykły obywatel Norymbergi.

Tak pisał o średniowiecznej Norymberdze (Nürnberg) przyszły papież Pius II w połowie XV w. Jako ulubiona rezydencja królewska i miejsce pierwszej sesji parlamentarnej, zwoływanej przez każdego nowego władcę, Norymberga pełniła rolę nieoficjalnej stolicy Niemiec. Zadziwiające, jak szybko to założone dopiero w XI w. miasto osiągnęło tak wysoki status. Położenie na przecięciu głównych szlaków handlowych przyczyniło się do szybkiego rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie – do wzrostu znaczenia Norymbergi. Rozwijały się tam sztuki piękne: największy ich rozkwit przypada na koniec XV i początek XVI w., kiedy tworzył najsłynniejszy z obywateli miasta – Albrecht Dürer, wszechstronny człowiek niemieckiego renesansu.

Podobnie jak wiele innych bogatych miast europejskich, Norymberga przeżywała zastój wraz z powstaniem nowych morskich szlaków handlowych do obu Ameryk i na Daleki Wschód. Ponadto oficjalne opowiedzenie się za reformacją sprawiło, że miasto utraciło możny patronat katolickich władców. W XIX w. Norymberga otrząsnęła się po latach zapomnienia, gdy miasto stało się ośrodkiem ruchu pangermańskiego. Wtedy też założono w Norymberdze największą w kraju galerię sztuki – Germanisches Nationalmuseum (Germańskie Muzeum Narodowe). Niestety, pozytywny wizerunek miasta uległ radykalnej zmianie w okresie Trzeciej Rzeszy. Zachowała się jeszcze charakterystyczna dla tych czasów architektura, która rzuca się w oczy w dzielnicy Luitpoldhain, gdzie kiedyś odbywały się masowe zbiórki i parady nazistów.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: